Polaris 30 x 90 cm. Ellips Polaris 30 x 90 cm. Pavimento Polaris 59 x 59 cm.
Polaris brillo 30x90. Polaris 30x90 plato 2. Pavimento Polaris brillo 60x60
Polaris 30 x 60 cm. Ona Polaris 30 x 60 cm. Pavimento Polaris 59 x 59 cm. Pulido
Polaris 30 x 60 cm. Ona Polaris 30 x 60 cm.
Polaris 60x60

Formats

60X60 cm / 23,62”X23,62”

POLARIS

POLARIS

POLARIS BRILLO

POLARIS BRILLO

30X90 cm / 11,81”X35,43”

POLARIS

POLARIS

POLARIS BRILLO

POLARIS BRILLO

ELLIPS POLARIS

ELLIPS POLARIS

DUNE POLARIS BRILLO

DUNE POLARIS BRILLO

COMBI POLARIS

COMBI POLARIS

COMBI POLARIS BRILLO

COMBI POLARIS BRILLO

BOMBATO POLARIS

BOMBATO POLARIS

BOMBATO POLARIS BRILLO

BOMBATO POLARIS BRILLO

30X60 cm / 11,81”X23,62”

POLARIS

POLARIS

POLARIS BRILLO

POLARIS BRILLO

ONA POLARIS

ONA POLARIS

ONA POLARIS BRILLO

ONA POLARIS BRILLO