Aberdeen Steel 20x50 cm.Aberdeen Silver 20x50 cm. Pavimento Sabine Silver 17,5x50 cm.
Aberdeen Taupe 20x50 cm. Nelon Aberdeen Taupe 20x50 cm. Pavimento Sabine Rovere 17,5x50 cm.

ABERDEEN

20X50 cm / 7,87”x19,69”

Relief

No Repetitive

Shade Variation: High

Matt

Wall Tiles

Red body

ABERDEEN BONE
ABERDEEN BONE
W2050L
Descarga Directa  Enviar por email  Descarga acumulativa

ABERDEEN SILVER
ABERDEEN SILVER
W2050L
Descarga Directa  Enviar por email  Descarga acumulativa

ABERDEEN TAUPE
ABERDEEN TAUPE
W2050L
Descarga Directa  Enviar por email  Descarga acumulativa

ABERDEEN STEEL
ABERDEEN STEEL
W2050L
Descarga Directa  Enviar por email  Descarga acumulativa

NELON ABERDEEN TAUPE
NELON ABERDEEN TAUPE
W2050L
Descarga Directa  Enviar por email  Descarga acumulativa

NELON ABERDEEN STEEL
NELON ABERDEEN STEEL
W2050L
Descarga Directa  Enviar por email  Descarga acumulativa

Coordinated floor tiles

No Repetitive

Dest. Medio(v3)

Satin

Floor tiles

Red body

SABINE NATURAL

SABINE NATURAL
F1750L

17,5X50 cm

SABINE ROVERE

SABINE ROVERE
F1750L

17,5X50 cm

SABINE SILVER

SABINE SILVER
F1750L

17,5X50 cm

SABINE NOTTE

SABINE NOTTE
F1750L

17,5X50 cm